โรงพยาบาลลานนา อบรมวัคซีนป้องไข้หวัดใหญ่ 2023

โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พยาบาล และกลุ่มงานวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง
“ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ และการป้องกันด้วยวัคซีน” Key Hilights of Adult Vaccination
วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ โดย ภญ.วิรินมาส พรวัฒนาเจริญ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมครั้งนี้มีพว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับวิทยากรและเปิดการอบรม
#ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา #InfluenzaVirus อาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ไม่ควรมองข้ามว่าไม่อันตราย เนื่องจากสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆ
#เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปี
#ใครบ้างควรฉีด #วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
• เด็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป จนถึง 5 ปี
• ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
• สตรีมีครรภ์ หรือหลังคลอดไม่เกิน 2 สัปดาห์
• ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผู้สนใจรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ของปี 2023 สามารถติดต่อขอรับการฉีดได้ทั้ง #โรงพยาบาลลานนา และ #โรงพยาบาลลานนา 3 ทุกจุดบริการ บุคคลทั่วไป ราคาเข็มละ 800 บาท และผู้มีสิทธิประกันสังคม ราคา 450 บาท
ติดต่อสอบถามข้อมูลวัคซีน แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลลานนา โทร.052 134777

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,