โรงพยาบาลลานนา ร่วม บริษัท แพนดอร่าฯ จ.ลำพูน จัดกิจกรรม Mother Class “คุณแม่ยุคใหม่ … ใส่ใจสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรม Mother Class นอกสถานที่ ณ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด จ.ลำพูน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจให้กับคุณแม่ในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจ พร้อมทั้งแนะนำการเตรียมตัวไปคลอด เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ตัวน้อย นำโดย พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และ พว.จุฑามาศ ยะรินทร์ หัวหน้าแผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลลานนา
.
ในงานมีการบรรยายอบรมให้ความรู้เรื่อง “วิธีปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ และภาวะอันตรายที่คุณแม่ควรระวัง” โดยพว.จุติพร กุลนา พยาบาลวิชาชีพจาก ศูนย์สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ “แนะนำวิธีการเตรียมตัวไปคลอด” โดยพว.พัชราพรรณ ใจน้อย พยาบาลวิชาชีพ จากแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด และ พว.วรรณพร โปร่งจิตร หัวหน้าแผนกห้องคลอดและทารกแรกเกิด โรงพยาบาลลานนา มาให้คำแนะนำวิธีการต่างๆ รวมทั้งการเตรียมของใช้จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด
.
สำหรับกิจกรรมอบรมนอกสถานที่ Mother Class “คุณแม่ยุคใหม่ … ใส่ใจสุขภาพ” ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด จ.ลำพูน ที่ได้ตอบรับ และส่งพนักงานหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 64 คน เข้าร่วมการอบรม พร้อมกันนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ยังได้รับของที่ระลึกจากทางโรงพยาบาลลานนาอีกด้วย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อให้แม่ตั้งครรภ์มีความพร้อมในการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ และลูกน้อยในครรภ์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่วนงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,