เซ็นทาราร่วมพัฒนาการศึกษาในโครงการ “โครงการพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและการบริการ”

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (กลาง) และ ศิริวรรณ หวังธำรง (ที่ 5 จากขวา) รองประธานบริหารฝ่ายทรัพากรบุคคล ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการของโครงการพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและการบริการ กับตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 ราชมงคล อาทิ

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในการสนับสนุนโครงการฝึกงานภาคปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง ตลอดจนพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ มีคุณสมบัติ พร้อมเข้าสู่การทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเป็นกำลังหลักในการเติบโตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในภายภาคหน้า

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: