สงกรานต์ครึกครื้น นักท่องเที่ยวคึกคัก ททท. จัดใหญ่ จัดเต็ม ต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์จากจีนกว่า 1,000 คน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

วันที่ 12 เมษายน 2566  สงกรานต์ครึกครื้น นักท่องเที่ยวคึกคัก ททท. จัดใหญ่ จัดเต็ม ต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์จากจีนกว่า 1,000 คน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. จัดครงการส่งเสริมนักท่องเที่ยวแบบคาราวานรถยนต์ (Caravan Travel) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย ททท. สำนักงานคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวพันมิตรจำนวน บริษัท เสนอขายแพลเกจกระตุ้นการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวชาวจีนศักยภาพมาท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านการขับรถยนต์ในรูปแบบคาราวานท่องเที่ยว โดยมีราคา แพคเกจอยู่ที่ 5,000-12,000 หยวน ซึ่งมีจำนวนนักท่องเหี่ยวชาวจีนสนใจซื้อแพคเกจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน มีรถยนต์เดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 320 คัน แบ่งเดินทางเป็นคณะกว่า 30 คณะ ผ่านเข้ามาทางด่านชายแดนเชียงของจังหวัดเชียงราย ด่านจังหวัดเลย ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย และ
ด่านบ้านห้วยโก๋นจังหวัดน่าน โดยคณะคาราวานดังกล่าวมีบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทยดูแลตลอดเส้นทาง
ท่องเที่ยวตั้งแต่ 1-18 วัน และมีเส้นทางท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งประเทศไทย ผ่านจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย หนองคาย อุตรธานี น่าน เลย ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ชลบุรี(พัทยา) ระยอง และเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 60 ลันบาท
เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมีกำลังซื้อสูงและไม่มีข้อกังวลในเรื่องน้ำหนักกระเป๋าเมื่อเดินทางกลับประเทศ
ในค่ำวันที่ 12 เมษายน 2566 ททท. กำหนดจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Thailand we are coming” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


โดยมีนายนิรัตน์ พษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราซการจังหวัดเชียงใหม่ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาด
เอเชียและแปฟิกใต้ ททท. Mr. Wu Ziiwu กงสุลใหญ่แห่งสาซารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ให้เกียรติ
เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับกลุ่มคาราว
วานรถยนต์ท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนชื่นอย่างอบอุ่น ซึ่งภายในงาน
มีการจำลอง “กาดหมั้ว” แบบล้นนาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนไต้เดินชมบรรยากาศ ถ่ายภาพ ซึมขนมและอาหาร
พื้นเมือง โดยเฉพาะ “ข้าวซอยไก่” ซึ่งได้รับรางวัล Best Soups in The world 2022 ซุปที่ดีที่สุดของโลก
รวมถึงจำลองกิจกรรมการสรงน้ำพระ การก่อเจดีย์ทราย เพื่อขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย กิจกรรม
เล่นเกมส์มหาสนุกเพื่อรับของรางวัล กิจกรรมสาธิตการวาดร่ม การตัดตุงคางหมู ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
พร้อมทั้งขมการแสตงตนตรีจากวงโปงลางสะออนอย่างสนุกสนาน สร้างประทับใจของนักท่องเที่ยวซาวจีนที่เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ททท. คาดว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวจีน เดินทางมาห่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลจีนผ่อนปรนนโยบายต้านการท่องเที่ยว อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวเสนอขายแพคเกจท่องเที่ยวต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นตันมา ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 มีนักท่องเที่ยวซาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย แล้วจำนวน 558,789 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า วันละ 10,000 คน การเพิ่มขึ้นของจำนวนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดจำนวนเที่ยวบินระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเข้ามายังประเทศไทยในปัจจุบัน ตังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบคาราวาน
รถยนต์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในปี 2566 ให้ได้ตามเป้าหมาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized
คำค้น: , , , , , , ,