วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน DTC Showcase ชูกระแสการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจหรือที่เรียกกันว่า Health and Wellness กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก แนวคิดด้านนี้จึงถูกผนวกเข้าไปในหลายๆ สิ่ง รวมไปถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่พบว่า มีบริการด้านการท่องเที่ยวมากมายที่นำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พานักท่องเที่ยวไปพักผ่อนและบำบัดสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญไปพร้อมๆ กัน หรือ Cosmetic Medical Tour ที่พาลูกค้าไปท่องเที่ยวพร้อมกับเข้าคอร์สเสริมความงามหรือแม้แต่ศัลยกรรม
ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันชั้นแนวหน้าด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และศิลปะการประกอบอาหาร ในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงตอบรับกระแสโลก ด้วยการนำศาสตร์ทางด้าน Tourism Wellness มาผสมผสานเข้าไปในทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาการจัดการโรงแรม สาขานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร โดยไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานียังได้ตอกย้ำแนวคิดและทิศทางการเรียนการสอนดังกล่าว จัดงาน DTC Showcase 2023 ขึ้นภายใต้หัวข้อ Good Food, Good Mood, Good Health ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

วิทยาลัยดุสิตธานีจัดงานนี้ขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพและความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ในด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และศิลปะการประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของศิษย์เก่า ตลอดจนมีกิจกรรม การออกร้าน เวิร์กช็อป และการสัมภาษณ์คนดังในประเด็นที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Exclusive Talk กับคุณศิรเดช โทณวณิก ทายาทรุ่นที่ 3 ของดุสิตธานี ในหัวข้อ Dusit International with Wellness & Sustainability การบรรยายของอาร์-ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ เซเลบริตี้เชฟผู้เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัย ในหัวข้อ “กินอย่างไรไม่อ้วน ปาร์ตี้ได้ ไม่ต้องอดอาหาร” การบรรยายของคุณศิริวรรณ โอสถารยกุล ผู้ก่อตั้งหลักสูตร Therapy Dog Thailand ในหัวข้อ “Pet Therapy ฮีลหัวใจไปกับเจ้าสี่ขา” การลงนามความร่วมมือกับ National University (Philippines), Index Creative Village, Four Seasons, Business of Creative and Event Management Association (EMA) และ Fino the Ranad รวมไปถึงการแข่งขันต่างๆ ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่า ทุกๆ กิจกรรมภายในงานล้วนสะท้อนองค์ความรู้ทางด้าน Health and Wellness ที่กำลังเป็นกระแสนิยมในโลกยุคปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิวา พาร์ค คณบดีหลักสูตรไทย วิทยาลัยดุสิตธานี ได้กล่าวถึงแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า “วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งจะครบรอบ 30 ปีในปีนี้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนความเข็มแข็งทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติของวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่เปิดสอนทางด้านธุรกิจบริการโดยตรง ซึ่งในสายตาคนทั่วไปอาจเข้าใจว่า ผู้ที่จะเข้าไปทำงานในธุรกิจบริการอาศัยเพียงความเชี่ยวชาญทางด้านปฏิบัติเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วต้องมีความรู้ทางด้านวิชาการควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยดุสิตธานีที่มุ่งมั่นบ่มเพาะและผลักดันผู้เรียนให้ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารขององค์กร นอกจากนี้งาน DTC Showcase 2023 ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนหลักสูตรปริญญาโท รวมไปถึงศิษย์เก่า ได้มีเวทีในการแสดงฝีมือ ทักษะ และผลงานซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ”

ขณะที่คุณศิรเดช โทณวณิก ผู้บริหาร Dusit International ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงแรมดุสิตธานีและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเทรนด์ Tourism Wellness ว่า “แนวคิดเรื่อง Health and Wellness ถือเป็นเทรนด์โลกไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนั้นติดอันดับที่สี่ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียทางด้าน Medical Tourism ซึ่งหมายความว่า เรื่องนี้สำคัญมากต่อการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า แต่การจะดำเนินธุรกิจด้าน Wellness ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องใส่ใจเรื่องความยั่งยืนหรือ Sustainability ด้วยควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ แต่กลับออกไปพบขยะในท้องทะเลหรือฝุ่น PM 2.5 จึงพูดได้ว่าทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้สำคัญเฉพาะกับธุรกิจ แต่สำคัญกับสังคมโลกด้วย”

คุณศิรเดชยังย้ำด้วยว่า วิทยาลัยดุสิตธานีตั้งใจนำแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ในกิจการของวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในด้านการบริหารหรือการเรียนการสอน เพราะเชื่อว่าการจะสร้างบุคลากรที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในอนาคต ต้องเริ่มจากรากฐานซึ่งก็คือการศึกษา โดยแนวคิดทั้งหมดนี้ก็ได้สะท้อนอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ของ DTC Showcase 2023 นั่นเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,