วอร์มอัพ คาเฟ่ จัดกิจกรรมครบรอบ 24 ปี ประสานเพื่อนพี่น้องร่วมทำบุญบริจาคเงิน รพ.สวนดอก

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่  นำเงินบริจาคมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ตึกสุจิณโณ เนื่องในโอกาสครบรอบร้าน 24 ปี ในเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายในร้าน พร้อมทั้งจัดจำหน่าย เสื้อ หมวก เครื่องดื่ม Yee-Sib-Z (ยี่-สิบ-สี่) โดยการจัดจำหน่ายในครั้งนี้ รายได้ ไม่หักค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเพื่อนพี่น้องที่นำเงินมาร่วมทำบุญในงานวันครบรอบร้าน ทางร้านจึงได้นำรวบรวม ยังมี คุณธาร ภัสสรภิญโญสกุล (น้องนนท์) ร่วมสมทบทุน รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 370,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม