วว. ร่วมแถลงข่าว Food Technology Events by Informa Markets ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายสายันต์ ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแถลงข่าวเรื่อง Food Technology Events by Informa Markets และงานเสวนา Food Guru Meet the Press เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตอาหารในประเทศไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทยและพันธมิตร โดยการแถลงข่าวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดงาน ProPak Asia 2023 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการแปรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย และงาน “ฟู้ด อินกรีเดียนส์ เอเชีย 2023 (FIAsia 2023) งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านส่วนผสมอาหารแห่งเอเชีย ที่กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 ณ ไบเทค บางนา โดย วว. ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมและนำผลงานวิจัย บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมจัดแสดงนิทรรศการและการสัมมนา/เสวนา เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ประกอบธุรกิจให้มั่นคงยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,