วว. /บพข. เชิญร่วมสัมมนาฟรี ! ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาวิธีการทดสอบและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ ขอเชิญ ผู้ผลิต ผู้ใช้ นักวิชาการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา ฟรี! เรื่อง “ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ…สู่เส้นทางอุตสาหกรรม” ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น และ online ผ่านโปรแกรม Zoom ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566***

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพให้สามารถใช้งานและแข่งขันในตลาดภายในประเทศและตลาดสากลอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้งานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพทั้งด้านความปลอดภัยและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการใช้งาน ได้แก่ การบรรจุและการป้องกันความเสียหายของสินค้า และเพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากสามารถเข้าถึงหรือได้รับความสะดวกในการรับบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทร. 0 2579 1121 ต่อ 3205, 3209 (วิสะนี, ภัทรพร, พรธีรา)

ลงทะเบียนได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBYg27apS1WPc5e0T76xiY5lAB1Havv6Hxc6G0N_Y54eT4TA/viewform?usp=pp_url

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,