วว. จัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี ! พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดการสัมมนาออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ดร.จันสุดา คำภา นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ/โรงงานนวัตกรรมอาหาร (FISP) วว. เป็นวิทยากร โดยมีประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ได้แก่ แนวทางและหลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Trends งานวิจัยอาหาร การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานอาหารประเทศไทย เป็นต้น

ลงทะเบียนการสัมมนา ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVsFQGCs_oAwMbH-uFyWhXNwyVqX2m8Y7UWfRh5hYgRcXpsQ/viewform

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,