รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งพิธีส่งมอบถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 ณ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยมี นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และมีนายคนัยวัฒน์ ศรีเมือง ปลัดอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้รับมอบ

ตำบลศรีดอนชัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 90 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงฤดูแล้ง มักมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยผลกระทบของควันจากไฟป่าดังกล่าวเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมอย่างร้ายแรง อีกทั้งบริเวณพื้นที่ราบขนาดเล็กในเขตที่รับผิดชอบนั้น มีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ตัวบ้านส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากไม้ตามแบบดั้งเดิมของชาวไทยภูเขาจึงเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ง่าย นอกจากนี้หลายหมู่บ้านยังใช้น้ำจากภูเขาในการอุปโภคบริโภคจึงมักได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งอันเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาน้ำที่จำเป็นสำหรับประชาชนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในใช้ชีวิตประจำวันได้

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่เทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นงบประมาณมูลค่า 3,010,000 บาท สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์พร้อมถังเก็บน้ำ 8,000 ลิตร จำนวน 1คัน และเมื่อเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติในเขตที่รับผิดชอบ รวมถึงสามารถให้บริการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,