รพ.ลานนา ขยายการให้บริการห้องฟอกไต และศูนย์ทันตกรรม

รพ.ลานนา ขยายการให้บริการห้อง #ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม รองรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและเฉียบพลัน และขยายศูนย์ทันตกรรม #ดูแลสุขภาพช่องปากผู้ประกันตน และชาวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลลานนา … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา , นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา รวมทั้ง พญ.ทิชานันท์ ณรงค์ชัย อายุรแพทย์โรคไต ประจำศูนย์ไตเทียม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย คุณชัญญาภัค บุญยรัตนิน รองผู้อำนวยการ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์ไตเทียม ตามที่ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยการเพิ่มจำนวนเตียงให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมจาก 12 เตียง เป็น 16 เตียง เพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และขยายการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและเฉียบพลันได้มากขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมสวยงาม ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สะดวกสบาย สะอาด มีความเป็นส่วนตัว โดยมีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ผ่านการตรวจตราเพื่อรับรองมาตรฐานโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และแพทยสภาแล้ว

จากนั้น คณะผู้ตรวจได้เข้าเยี่ยมชม และตรวจประเมินแผนกทันตกรรม ในการขยายพื้นที่เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนเป็นห้องทันตกรรม เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้านทันตกรรม ทั้งขูด อุด ถอน รวมทั้งด้านทันตกรรมพิเศษ เช่น การทำรากฟันเทียม และทันตกรรมเด็กได้อีกด้วย รวมทั้งผู้ประกันตนที่มาตรวจสุขภาพช่องปากตามสิทธิประกันสังคมในทุกๆ ปี ได้มากขึ้นอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,