“นักศึกษา DTC สอย 2 รางวัล” รายการแข่งขันเมนูอาหารลดโซเดียม

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Carrot Size Cube สอยรางวัลชนะเลิศ และรางวัลสุดยอด The Top Winner Young Chef Thailand ประเภทต้ม แกง โดยนำเสนอในเมนู ราวิโอลีต้มกะทิ ณ กรุงโรม ในงานการแข่งขัน Ajinomoto Young Chef Thailand ณ Ajinomoto Cooking Space ตึกอายิโนะโมะโต๊ะ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันก่อน

โครงการ Ajinomoto Young Chef Thailand จากการแข่งขันสร้างสรรค์เมนูอาหารลดโซเดียมครั้งแรกของเมืองไทยด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และพร้อมสรรค์สร้างสังคมให้ยั่งยืน โดยบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเฟ้นหาเชฟ Food science และ Influential Chef รุ่นใหม่สู่วงการอาหารเมืองไทย ในกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้นิสิต นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดสูตรเมนูอาหารลดโซเดียม ภายใต้แนวคิด “โซเดียมน้อยลง แต่ยังคงความอร่อย” เพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อการบริโภค และสุขภาพของผู้คน อีกทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างคุณค่า และทัศนคติที่ดีในการปรุงอาหาร เพื่อให้ได้อาหารที่รสชาติอร่อย และได้คุณประโยชน์ รวมทั้งโภชนาการดีต่อสุขภาพ

แผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อนักศึกษาสมาชิกในทีม
1. นายชนาธิป จันทร์มาลา
2. นายภัทรพล รุ่งโรจน์
3. นายปัณณวัฒน์ ศรีทันดร
4. นายอรรถชัย ตั้งจิตอภิชัย
5. นายธรรมนาถ เฉลิมศักดิ์

อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกซ้อม
อาจารย์อภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก

วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,