Open House โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์

10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง มอบหมายให้ แพทย์หญิงกิตติวรรณ เทียมแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการสัมมนาเพื่อแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสวนปรุง (Open House) โดยมีแพทย์จากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งแบบ onside และ online เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง พร้อมกันนี้ นายแพทย์การันตร์ วงศ์ปราการสันติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรม, นายแพทย์กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์ และนายแพทย์ปองปรีดา แสนจิตต์ เป็นวิทยากรนำบรรยายกิจกรรมรู้จักตนเอง การเตรียมตัวสมัครแพทย์ประจำบ้าน การเรียนรายวิชา และแบ่งกลุ่มนำคณะทัศนศึกษาภายในโรงพยาบาลสวนปรุง #กรมสุขภาพจิตพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ส่งเสริมการผลิตจิตแพทย์ เพื่อประชาชน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , , ,