โรงพยาบาลลานนา 3 ออกรับสมัครนักศึกษาพยาบาลปี 4 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลลานนา 3 รับสมัคร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ จำนวนมาก
ออกรับสมัครนักศึกษาพยาบาลปี 4 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ห้องประชุม UBO02 มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา โดยมี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน กิจกรรมปัจจิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ในงานนี้แผนกบุคคลโรงพยาบาลลานนา โดยนางศุภลักษณ์ มิทเชลล์ หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ โรงพยาบาลลานนา นำเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าพยาบาล ออกพบปะให้ข้อมูลการทำงาน แก่น้องๆนักศึกษาพยาบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจ การสมัครเข้าทำงานที่โรงพยาบาลลานนา เมื่อจบการศึกษา

โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความมั่นคงสูง มีสวัสดิการที่ดี เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และมีผู้ไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลัก ในระบบประกันสังคมสูงถึงเกือบ 200,000 คนแล้วขณะนี้
ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา มีความต้องการรับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ ที่สนใจปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลานนา 3 จำนวนมาก โดยเฉพาะในแผนกผู้ป่วยใน เพื่อรองรับการขยายห้องพักผู้ป่วยที่มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น

ผู้สนใจสมัครงานร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลลานนา
โทร 052-134777 (เวลาราชการ)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: ,