โรงพยาบาลลานนา ร่วมงานเสวนาให้ความรู้เรื่อง “หมอกควันและไฟป่า : สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่”

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจแอนด์รีสอร์ท … นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำศูนย์บอลลูนหัวใจ และกรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “หมอกควันและไฟป่า : สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่” จัดขึ้นโดยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดในพิธี พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางของจังหวัดในการจัดการปัญหาหมอกควัน และไฟป่า พร้อมด้วยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นายอรุณ ปินตา หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ และนายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ซึ่งร่วมกันเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชาชนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับวิกฤตปัญหาหมอกควัน PM 2.5 อยู่ในขณะนี้ ดำเนินการสัมมนาโดย นายปรัชญา กัณทวี นักจัดรายการวิทยุ และนักประชาสัมพันธ์ จากวิทยุจราจร จังหวัดเชียงใหม่

โดย นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำศูนย์บอลลูนหัวใจ และกรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา กล่าวในประเด็นเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันจากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และวิธีการรับมือกับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ซึ่งโรงพยาบาลลานนา ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควัน และมีการให้ความรู้ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเรายังมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคทางเดินหายใจ และปอด ตลอดจนแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ที่พร้อมให้การดูแลเรื่องสุขภาพแก่ชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่กำลังเผชิญปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในขณะนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,