ศูนย์กฎหมายศรีปทุม มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ที่ กพยช.รับรอง) #รุ่นที่ 2

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ที่ กพยช.รับรอง) #รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ,1-3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช.รับรอง) ศูนย์กฎหมายศรีปทุมฯ ได้เพิ่มหัวข้อพิเศษ “เทคนิคและการเจรจาไกล่เกลี่ยคดีทางการแพทย์” เพื่อเน้นการปฏิบัติ รูปแบบการไกล่เกลี่ยเฉพาะด้าน โดยในแต่ละรุ่นจะเพิ่มหัวข้อพิเศษที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย

ท่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sripatumlegalcenter
Line Official: https://lin.ee/Kg4fKmu

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา