วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะวิจัยจาก วว. และผู้บริหาร อบต.ตาลเดี่ยว ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตพลังงาน ในโอกาสที่คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 นำโดยนายธีรพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อหาแนวทางการจัดการขยะที่ต้นทาง ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,