รพ.ลานนา รับประเมินมาตรฐานโรงครัว 2566

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ #แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลลานนา … ตัวแทนผู้บริหาร คุณศิริกุล ปีมะสาร หัวหน้าแผนกโภชนาการ และคุณชินภัทร์ แปงคำ หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง และคุณอังคณา ปัจฉิม หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ นางปริศนา สุวรรณโชติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทีมตรวจประเมินฯ จาก สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจมาตรฐาน โครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste” พร้อมทั้งตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงครัว ตามมาตรฐานกรมอนามัย ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่พนักงาน และผู้ป่วยที่มาพักรักษาที่โรงพยาบาลลานนา ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะอาดของอาหาร ที่จำหน่ายภายในโรงพยาบาลลานนา ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ