ผู้ประกันตน ผ่าตัดไว ไม่รอนาน … สนง.ประกันสังคม เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประกันตน ให้บริการผ่าตัด 5 โรค นำร่อง

ผู้ประกันตน ผ่าตัดไว ไม่รอนาน …
สนง.ประกันสังคม เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประกันตน ให้บริการผ่าตัด 5 โรค นำร่อง

โรงพยาบาลลานนา แจ้งข่าวดีปี 2566 สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกันตน เข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด หรือทำหัตถการนำร่อง ในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่ นิ่วในไต , นิ่วในถุงน้ำดี , มะเร็งเต้านม , ก้อนเนื้อในมดลูก และมะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งมดลูก โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับผ่าตัด ไม่ต้องรอคิวนาน.. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566 นี้

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา แจ้งข่าวถึงความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการผ่าตัดนำร่อง 5 โรคนี้ แก่ผู้มีสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ทุกคนทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนาเท่านั้น ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม นี้ ผู้ประกันตนที่ป่วยอยู่ และมีความจำเป็นต้องผ่าตัด ในกลุ่ม 5 โรคดังกล่าวนี้ สามารถนำผลการตรวจ หรือประวัติการรักษา จากที่สถานพยาบาลเดิม เข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลลานนา เพื่อประเมินอาการ และวางแผนการรักษาร่วมกันกับแพทย์ ซึ่งหากเข้าเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดไว้ ก็จะสามารถเข้ารับบริการผ่าตัดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ามาพบแพทย์ จนสิ้นสุดกระบวนการรักษา

โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในสังกัดประกันสังคม ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และดูแลผู้ป่วยประกันสังคมมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วในขณะนี้ การเข้าร่วม โครงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัดให้กับผู้ประกันตน เข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่ทำ MOU กับสำนักงานประกันสังคมนี้ ถือเป็นโครงการที่ประโยชน์มากต่อผู้ประกันตน เพราะจะสามารถลดการรอคอยการเข้ารักษาโดยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ โดยสำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ดำเนินการผ่าตัดโดยตรง ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค เป็นการลดระยะเวลาการรอคอย ลดภาวะแทรกซ้อน ไม่ให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการพักฟื้น ส่งผลให้ผู้ประกันตน สามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ทั่วประเทศ ที่เข้าเกณฑ์ 5 โรคผ่าตัดนำร่อง และกำลังรอคอยคิวการผ่าตัดจากสถานพยาบาลต้นสังกัดอยู่ สามารถขอใช้สิทธิ์โครงการฯ ที่โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134777

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,