นักเรียน ปรินส์รอยแยลส์ฯ ศึกษาดูงานวิชาชีพแพทย์ ณ โรงพยาบาลลานนา

โรงพยาบาลลานนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โปรแกรมสสวท. จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่เข้ามาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน ณ โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 โดยมี นพ.ราชันย์พัทธ์ วรเวชานนท์ และนพ.เก่งกิจ เมธนาวิน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้อง ประจำศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง โรงพยาบาลลานนา เป็นแพทย์พี่เลี้ยง และให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียนในครั้งนี้ โดยนักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานของแพทย์ในแผนกต่างๆของโรงพยาบาล เช่น แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ , แผนกผู้ป่วยนอก, แผนกผู้ป่วยใน , ห้องคลอดทารกแรกเกิด , แผนกห้องผ่าตัด และแผนกอื่นๆ อีกมากมาย วัตถุประสงค์การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสายแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจ และค้นหาตัวตนในสายอาชีพที่ตัวเองชอบอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ