นักวิจัยหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ มทร.ล้านนา ร่วมขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหารของประเทศ

อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ ประธานหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการหัวข้อ “Soft Power วัฒนธรรมข้าวเหนียวพลังแห่งความสร้างสรรค์” ในประเด็น BCG Naga Belt Road หนทางสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก

 

ทั้งนี้ภายในงานเสวนาวิชาการ ยังได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทางการเกษตรด้วย BCG” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” อีกด้วย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,