คณะศิลปศาสตร์ SPU ร่วมมือ Wall Street English (Thailand) สร้างโอกาสในการทำงานทางด้านภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ในบริษัทชั้นนำสำหรับนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับสร้างโอกาสการทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศ ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ SPU ด้วยการร่วมมือกับ Wall Street English (Thailand) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในการนี้ ยังได้จัดให้มีโครงการบรรยายสุดพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญและโอกาสในการทำงานทางด้านภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา คุณโอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วอลล์สตรีท อิงลิช ประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับภาษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทาง ความสำคัญและโอกาสในการทำงานทางด้านภาษา อังกฤษสื่อสารธุรกิจ แก่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ SPU โดยภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ดร.วิลาสินี ดาราฉาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรเพื่อเป็นการขอบคุณ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: