กลุ่มงานกิจการนักศึกษา SRIPATUM USR จิตอาสาไหลความดี มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา สู่เยาวชน ร.ร.บ้านนาต้นจั่น และ ร.ร. วัดภูนก จ.สุโขทัย

53ปีศรีปทุม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดกิจกรรมจิตอาสา SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ในโครงการ “พัฒนาบุคลากร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางปรานอม บรรดาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น พร้อมด้วย นางเพ็ญ นรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูนก ตำบลบ้านตึก ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566

ในการนี้ SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ได้มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท จาก โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น และโรงเรียนวัดภูนก ด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งประกอบด้วย คุณโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการบริษัท CAK อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบจำนวน 6 ทุน อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มอบจำนวน 3 ทุน และ นางสาวพลิดา แกนเปะ เลขานุการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบจำนวน 1 ทุน โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนในการส่งมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ทั้งนี้ นางปรานอม บรรดาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ได้นำนักเรียน จำนวน 5 คน เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโภค ,เด็กชายอภิชัย สามาน ,เด็กชายศุภณัฐ แก้วกงพาน นักเรียนชั้น ป.6 ,เด็กหญิงณัฐชกานต์ ใหม่สวัสดิ์ นักเรียนชั้น ป.5 ,เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมนันท์ นักเรียนชั้น ป.4 ต่อด้วย นางเพ็ญ นรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูนก ได้นำนักเรียน จำนวน 5 คน เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย เด็กหญิงรัตติกาล พิมพิสัย นักเรียนชั้น อนุบาล 2 ,เด็กหญิงพิมพ์นารา พนกระโทก ,เด็กหญิงธิดาภัทร โพธิ์มา นักเรียนชั้น ป.1, เด็กหญิงชุติมา ศรีชนะ นักเรียนชั้น ป.5 และเด็กชายสุธาวิน สืบสวน นักเรียนชั้น ป.6

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสามัคคี ระหว่างนักเรียนโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นและโรงเรียนวัดภูนก ซึ่งภายหลังจบการแข่งขันได้รับความอนุเคราะห์จาก นายปราโมทย์ เขาหิน และ นางจรรยา เขาหิน เจ้าของร้านทอง “บ้านทองสมสมัย” อำเภอศรีสัชนาลัย มอบเงินสนับสนุนให้กับนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท

ปิดท้ายด้วยเกมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนบ้านนาต้นจั่น อาทิ นายเทวา ป้องเมือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก, คุณธัญญลักษณ์ สุกรีฑา รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก, นางศรีไพร จันทร์ต๊ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาต้นจั่น, นายศุภกฤต แสวงลาภ กรรมการสถานศึกษา และนายพีรพล แสวงลาล กรรมการสถานศึกษา พบกับ VIP มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผอ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม, ผอ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่, ผอ.วิกานดา เจียมสุข, ผอ.ภุมรี ม่วงเจริญ, ผช.บุษกร เพ็งหาจิตต์ ผช.อนันต์ เมืองทอง, อ.ณัฐนนท์ จิตรพิลา, อ.ณัฐพงษ์ วงคาษสิงห์, อ.สมชาย ชมจำปี, อ.พลิดา แกนเปะ, อ.อรพรรณ ควงพันธ์ นับเป็นกิจกรรมจิตอาสา SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบ ที่ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ทำให้เด็กๆมีความสุขและได้ดีใจกันทั่วหน้าในครั้งนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: