กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และร่วมกิจกรรมผ่อบ้านแอ่วเวียง พาเพลินเสน่ห์เมืองแพร่

วันที่ 14 มี.ค. 66 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดแพร่ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดแพร่ และได้เข้าร่วมกิจกรรม พาเพลินเสน่ห์เมืองแพร่ ร่วมนั่งรถรางผ่อบ้านแอ่วเวียงยามค่ำคืนของจังหวัดแพร่ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า การเดินทางมาเยือนจังหวัดแพร่ของกงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเรื่องการท่องเที่ยว ที่จังหวัดแพร่กำลังพัฒนาขับเคลื่อนให้เมืองแพร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเมืองวัฒนธรรมพันปี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังโควิด ฟื้นเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดแพร่ไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด
“จังหวัดแพร่เรากำลังคิดว่าจะทำอะไรได้บ้าง โดยดูตัวอย่างจากหมู่บ้านต้นแบบ เมืองอิมาริ จังหวัดซากะ บนเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นเซรามิก จนได้รับเลือกให้เป็น “มรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น” มีบรรยากาศของวัฒนธรรมอันเก่าแก่คล้ายจังหวัดแพร่ ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและหินผา เหมาะแก่การพักผ่อน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมจำนวนมาก”

และในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้น นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายฮิกุจิ เคอิจิ (Mr. HIGUCHI Keiichi) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยภริยา ซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมในจังหวัดแพร่ ตามที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งเป้าตามโมเดล “มะจิซุกุริ (Machizukuri) ” ของประเทศญี่ปุ่น ในการนำเอารูปแบบกิจกรรม “มะจิซุกุริ(Machizukuri) ” ของประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้นำคณะกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เยี่ยมชมพื้นที่เอนกประสงค์จัดนิทรรศการและเสวนาเพื่อชุมชน ABO+ Phrae Creative Wisdom Space ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น สถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ พร้อมร่วมรับประทานขันโตก อาหารพื้นเมืองแพร่ ก่อนร่วมกิจกรรม ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน “Phrae Sightseeing Night Tour” นั่งรถรางแวะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของเมืองแพร่ ประกอบด้วย วัดจอมสวรรค์ วิหารมิ่งเมืองวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ และวัดหลวง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ ภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายลูกหลานเมืองแพร่ สมาคมรักษ์เมืองเก่าแพร่ กลุ่มงานคราฟท์เมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , , , ,