กงสุลญี่ปุ่นเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯภาคเหนือได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 16

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา ภาคเหนือร่วมกันจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการจัดการประกวดครั้งแรกในรอบ 3 ปี การประกวดสุนทรพจน์นี้ ริเริ่มโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือของไทย และส่งเสริมโอกาสในการเติบโตและการประสบความสำเร็จต่อไปให้กับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าอันทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยการประกวดครั้งนี้ถือเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 16
ภายในการแข่งขัน นักศึกษา 20 คนจากมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากบทสุนทรพจน์ได้ถ่ายทอดความคิดของพวกเขาแต่ละคนออกมาเป็นคำพูดและนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างฉะฉาน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวกวิตา ศุภตรัยวรพงศ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “เป็นเหมือนเจ้าดอกไม้หลังฝน”
รางวัลชนะเลิศของการแข่งขันครั้งนี้ คือ การได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี (พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน) ทั้งยังได้รับบัตรกํานัลของยูนิโคล่ สนับสนุนโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโซเฟีย รางวัลรองชนะเลิศจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาริตะ โดยบริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัดพร้อมนาฬิกาข้อมือ CASIO G-SHOCK ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ (JCC) นอกจากนั้นยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด ชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (CLL) และมูลนิธิใจบริสุทธิ์ (The Pure Heart Foundation)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, เยาวชน
คำค้น: , , , , ,