โรงพยาบาลลานนา 3 รับสมัคร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ จำนวนมาก ออกรับสมัครนักศึกษาพยาบาลปี 4 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศรีวิลัย-ทองม้วน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “นักศึกษาพยาบาลพบผู้ประกอบการสถานบริการสุขภาพ ปีการศึกษา 2565” โดยมี อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เป็นผู้กล่าวเปิดงาน อาจารย์ มินตรา อุทัยรังษี เป็นพิธีกรกล่าวรายงาน

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดโอกาสผู้ประกอบการพบปะนักศึกษา และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ในงานนี้แผนกบุคคลโรงพยาบาลลานนา โดยนางศุภลักษณ์ มิทเชลล์ หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ โรงพยาบาลลานนา นำเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าพยาบาล ออกพบปะให้ข้อมูลการทำงาน แก่น้องๆนักศึกษาพยาบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจ การสมัครเข้าทำงานที่โรงพยาบาลลานนา เมื่อจบการศึกษา
โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความมั่นคงสูง มีสวัสดิการที่ดี เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และมีผู้ไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลัก ในระบบประกันสังคมสูงถึงเกือบ 200,000 คนแล้วขณะนี้

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา มีความต้องการรับพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ ที่สนใจปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลานนา 3 จำนวนมาก โดยเฉพาะในแผนกผู้ป่วยใน และแผนกผู้ป่วยหนัก ICU เพื่อรองรับการขยายห้องพักผู้ป่วยที่มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น
ผู้สนใจสมัครงานร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลลานนา
โทร 052-134777 (เวลาราชการ)

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,