สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หนึ่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้การรับรองมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 2 BGCI Conservation Practitioner Accreditation (CPA) จาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้การรับรองมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 2 BGCI Conservation Practitioner Accreditation (CPA) จาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI) โดยเป็น 1 ใน 17 สวนพฤกษศาสตร์จากทั่วโลกที่ได้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นแห่งเดียวในทวีปเอเชีย ยกตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดับ CPA เช่น The Eden Project สหราชอาณาจักร, Denver Botanic Garden สหรัฐอเมริกา, และ Hortus Botanicus Leiden เนเธอร์แลนด์

 

BGCI เป็นเครือข่ายการ อนุรักษ์พันธุ์พืช ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสถาบันที่เป็นสมาชิกกว่า 800 แห่ง จากทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ โดยมีบทบาทหนึ่งคือ ให้การรับรองให้กับ สวนพฤกษศาสตร์ ที่ต้องการขอหนังสือรับรองมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล โดยให้การรับรองมาตรฐานใน 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 BGCI Botanic Garden Accreditation (BGA) เป็นการรับรองสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐาน ที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล ปัจจุบันมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้การรับรองมาตรฐานจำนวน 62 แห่ง โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้การรับรองเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565

 

ระดับที่ 2 BGCI Conservation Practitioner Accreditation (CPA) เป็นการรับรองสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐาน และดำเนินการมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับโลก ปัจจุบันมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้การรับรองมาตรฐานจำนวน 17 แห่ง โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้การรับรองเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

ระดับที่ 3 BGCI Advanced Conservation Practitioner Accreditation (ACPA) เป็นการรับรองสวนพฤกษศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ขั้นสูง โดยเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐาน และสามารถบรรลุผลเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ปัจจุบันมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้การรับรองมาตรฐานจำนวน 16 แห่ง โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งเป้าหมายให้ได้การรับรองมาตรฐาน ACPA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ BGCI ภายในปี พ.ศ. 2568

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ที่เที่ยว