สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาเรื่อง. “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน”

Dongtan Engineer Forum 2023 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Climate Change : The Next Crisis Time to make sustainability into action “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน” วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:30-17:00 น. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเวิลด์บอลรูมชั้น 23

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวว่า “จากผลสืบเนื่องของโลกและประเทศไทยที่เริ่มก้าวสู่มหันตภัยวิกฤตภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติ เป็นอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศน์ ซึ่งต้องลงมือกระทำแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งวิกฤตโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัว สาธารณชนจึงต้องตระหนักรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากความไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อด้านพลังงาน เทคโนโลยี ลามไปถึงเศรษฐกิจและสังคม สมาคมฯได้ติดตามและห่วงใยในปัญหาวิกฤตที่จะเกิดขึ้น จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่านมาร่วมปาฐกถาและเสวนา ซึ่งงานครั้งนี้จะมุ่งตรงประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาครัฐและภาคประชาชน

สมาคมจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเข้ารับชมรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลดิ์ วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:30-17:00 น. หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมฯ
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ3R] กล่าวว่า “ วันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดคุยถึงคำนิยามหรือความสำคัญของ โลกร้อน’หรือ’COP 27’ กันอีกแล้ว แต่ถึงเวลาที่เราจะต้องลงมือทำกันอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อช่วยกันทำให้โลกของเราใบนี้เป็นสีเขียวด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน “

คุณประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ ประธานการจัดงาน ได้กล่าวกำหนดการจัดงาน Dongtan Engineer Forum 2023 (ครั้งที่ 3) หัวข้อเรื่อง Climate Change : The Next Crisis (Time to make sustainability into action) “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน” โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก วิทยากร ผู้ชำนาญการ นักบริหารผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและจากนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

Session1 : KeyNote Speaker (เวลา 12.40-14.30)
1. คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
**การขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนเพื่อแก้วิกฤตมหันตภัยโลกร้อน
2. คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน
**Thailand Energy Strategies
3. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
** ภารกิจเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรมภายใต้กระแสโลกร้อน
4. ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
**Climate Change: Impact On Publice Health
5. คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด
**นวัตกรรมสู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม (Clean Energy And Technology In Smart City Development)

Session 2 : Panelist (เวลา 14:30-16:20)
1. ดร.รสยา เธียรวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี จำกัด (มหาชน)
**Innovation&Disruption ของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) กับการรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
2. รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ,อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*** เปลี่ยนวิกฤตปัญหาขยะเป็นพลังงานทดแทน
3. คุณอัญชลี ชวนะลิขิกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
**Circular Economy กับบทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุด
4. คุณอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
**บทบาทสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของเศรษฐกิจในยุค GREEN ECONOMY
5. คุณเกียรติชาย ไมตรีวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
**นโยบายเชิงรุกและความคืบหน้ากับการผลักดันคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยไปสู่ NET ZERO

Session 3 : Special Talk (เวลา 16:30-17:00)
1. คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที
2. Mr. Carsten Park Andreasen Group CEO of Combineering.
3. ดร. มัชฌิมา ทองเดชศรี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ)
**Climate change impact: How to make sustainability into actions

ผู้ดำเนินรายการ
1. คุณรัฐรุจน์ เกียรติวัชรอนันต์ บรรณาธิการบริหาร Reporter Journey
2. ดร.กาจวิศว์ กล้าหาญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด
3. คุณนิตยา กีรติเสริมสิน ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คุณประสิทธิ์ ได้กล่าวทิ้งท้าย “ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมรับฟังสิ่งที่กำลังเป็นวิกฤตต่อมวลมนุษยชาติซึ่งวิกฤตนี้ แก้ไขได้ที่นี่”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: