วว. ให้บริการวิจัยและทดสอบความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) ให้บริการวิจัยและทดสอบความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรม (Genetic Toxicology Test) ประกอบด้วย Ames Test, Chromosomal Aberration Test และ Comet Assay ซึ่งเป็นการตรวจสอบความเสียหายทางพันธุกรรมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยีน โครโมโซม ไปจนถึงระดับ DNA ตามลำดับ
ทั้งนี้การวิจัยและทดสอบความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรมมีความสำคัญ คือ เป็นหัวข้อที่จําเป็นต้องทดสอบสําหรับสารสกัดจากสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMO Foods) ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel food) เป็นต้น เพื่อใช้ในการขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.)
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. เป็นหน่วยงานรวบรวม เก็บรักษา ทรัพยากรชีวภาพ จุลินทรีย์ พืชและสัตว์ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสารชีวภาพและชีวภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ
สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ติดต่อได้ที่ โทร 02 577 9058, 061 414 3934 E-mail : brc_glp@tistr.or.th

…………………………………………………………………………………………………….
นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,