วว. เปิดแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว. JUMP” สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ลูกค้า ลดขั้นตอนดำเนินงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดระบบให้บริการลูกค้าออนไลน์ (TISTR JOIN Unit –Task Platform : TISTR JUMP) หรือ วว. JUMP ผ่านเว็บไซต์ วว. www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/) เพื่อเตรียมเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Organization) ในอนาคต รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อประสานงานกับ วว. โดยเฉพาะการใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสมาชิก การเลือกใช้บริการ การขอใช้บริการ การขอใบเสนอราคา การรับใบแจ้งเก็บเงินการใช้บริการ การรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี โดยลูกค้าสามารถดูรายการให้บริการ ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิค ของแต่ละศูนย์ ที่มีขอบเขตการให้บริการของแต่ละศูนย์แตกต่างกัน
ศ .(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. พร้อมนำร่องการใช้ระบบในกลุ่มลูกค้าบริการอุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ และศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง โดยจะขยายการใช้งานระบบเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในกลุ่มงานวิจัยพัฒนา และกลุ่มลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของ วว. ต่อไป โดยแพลตฟอร์มระบบนี้พัฒนาโดยบุคลากร วว. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล

…………………………………………………………………………………………………….
นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,