วว. ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โอกาสนี้ ดร.เรวดีฯ ได้นำเสนอในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง” เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมนำผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าขยะชุมชนร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย ในการนี้ พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ ผู้แทนมูลนิธิรัฐบุรุษ และนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย (RILA) ให้เกียรติร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมดังกล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,