วว. ต้อนรับพันธมิตรเอกชนศึกษาดูงานเทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี

ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) และ ศนย. วว. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขยายผลการปรับใช้เทคโนโลยีจากตาลเดี่ยวโมเดลสู่การขับเคลื่อนระบบ MRF ใ ห้แก่คณะศึกษาดูงานจาก Alliance To End Plastic Waste (AEPW) นำโดย Mr.Nicholas Kolesch และ Mr.Kim Seung Jin พร้อมผู้แทนจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันพลาสติก และ PPP Plastic ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อหาแนวทางนำเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมของ วว. สู่การขยายผลและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บ คัดแยก เพื่อนำวัสดุรีไซเคิลกลับเข้าสู่ระบบ (MRF) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,