รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกระเช้าสำหรับตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกระเช้าสำหรับตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) โดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับ นายศิรสิทธิ์ กองอิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ตำบลนาปรังตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 75 กิโลเมตร เนื่องจากในพื้นที่ตำบลมีถนนทางหลวงทำให้มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรังจึงมีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรให้แก่ผู้อยู่อาศัยและยานพาหนะในบริเวณใกล้เคียง และยังต้องดูแลต้นไม้บริเวณข้างทาง จัดการไฟถนนและสายไฟเพื่อป้องกันสายไฟในเขตไม่ให้ถูกตัดขาดการเชื่อมต่ออีกด้วย แต่เมื่อสองปีที่ผ่านมา รถกระเช้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปรังชำรุดจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานที่จำเป็นได้อีกต่อไป ดังนั้นการจัดซื้อรถกระเช้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเองนั้นจึงถือเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรังเป็นงบประมาณมูลค่า 2,513,000 บาท ด้วยการสนับสนุนครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรังจะสามารถทำงานที่จำเป็นต้องใช้รถกระเช้าได้อย่างราบรื่น ทั้งยังสามารถเสริมสร้างความปลอดภัยของประชาชนผู้อยู่อาศัยและยานพาหนะในบริเวณใกล้เคียง และสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตได้

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , ,