ม.ศรีปทุม ร่วมวางแผนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยทีมอาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะคณะดิจิทัลมีเดีย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ร่วมประชุมกับ นางสุนิพา ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และคณะครู เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯด้วย ณ โรงเรียนบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยมี โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ เป็นเวลาต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: