พิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดเชียงใหม่ The opening ceremony of the Honorary Consulate of Hungary

ประเทศไทย และ ฮังการี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 152 ปี เริ่มตั้งแต่การลงนามในหนังสือสัญญาไมตรี การค้า และการเดินเรือระหว่างราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ในปี พ.ศ. 2412 และโอกาสสำคัญครบรอบ 50 ปี ที่ไทย และ ฮังการีได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ

ตามที่รัฐบาลฮังการีได้เสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้แต่งตั้งให้ นายวโรดม ปิฏกานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีเขตครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน และอุตรดิตถ์  โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ให้รัฐบาลไทยอนุมัติการรับตำแหน่งในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

สำหรับพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ตั้ง ณ โครงการเดอะพรอมิเน้นซ์พราวด์ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เยิร์ก ซุช เลขาธิการรัฐสภาฮังการี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเอมิล บาโคช รองเลขาธิการรัฐสภาฮังการี ด้านเศรษฐกิจ, นายทิโบร์ บาลาน รองเลขาธิการรัฐสภาฮังการี ด้านกฎหมาย และนายชานโดร์ ชีโปชเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ในพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม