“นักศึกษา DTC ไม่ได้มีดีแค่การโรงแรมและทำอาหาร” โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ คว้า 2 เหรียญทองแดงพฤกษาตะวันออก

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันจัดสวนบนรถกระบะเล็ก และการแข่งขันจัดสวนถาด ในงานการแข่งขันพฤกษาตะวันออกครั้งที่ 15 “ทุ่งทอฝัน วันแห่งพฤษา” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรจังหวัดชลบุรี สภาเกษตรจังหวัดชลบุรี ชมรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ได้จัดงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 15 เพื่อประกาศศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพการผลิตและอนุรักษ์สายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ การส่งเสริมการขายควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก เป็นการส่งเสริมการผลิต และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยแผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อทีมการแข่งขันจัดสวนบนรถกระบะเล็ก ประกอบด้วย
อาจารย์วิมล อุ่นเพ็ชร์
อาจารย์ณิชากร วงศ์สุนพรัตน์
นางสาวสุพิชญา มาพรม
นายปฏิพัทธ์ กุลดี
นายธนโชติ เทพเทียน
นางสาวอรศศิพัชร์ เชื้อสุวรรณชัย
นายพสิษฐ์ จงกิจ
นายภาณุภัทร์ พิมพ์โคตร
นายอัครวิชช์ ไชยทน
นายธนวัฒน์ ศุภรัตน์คนนท์
นายกิตติกร วงศักดิ์

รายชื่อการแข่งขันจัดสวนถาด ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย
นางสาวสุพิชญา มาพรม
นายศิวกร วงษ์คำภา

วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,