นศ.ป.โท นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน SPU เข้าศึกษาเรียนรู้ “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” แห่งเชียงใหม่

ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาปริญญาโท นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน SPU เดินทางเข้าศึกษาดูงาน “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” แห่งเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่อิทธิพลจากเมืองหลวงและวัฒนธรรมตะวันตก การคิดถึง “รากเหง้า” ทางวัฒนธรรมของตนเองย่อมน้อยลง และรอวันเสื่อมสลายไปทุก ๆ วัน เราต้องการให้ “รากเหง้า” มันกลับมาอยู่ในหัวใจของเยาวชนที่จะเป็นครูเหล่านี้ คำว่า “รากเหง้า” หมายถึง กำพืด, ต้นตระกูลของตนเองที่สืบทอดมาหลายชั่วคน ๑นี่คือปณิทานของโฮงเฮียนสืบสาน โดย อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ วิทยากรผู้สืบสาน นักศึกษาได้ลงมือเรียนรู้ ทดลอง ทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ได้เรียนรู้ การจัดการหลักสูตรที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สำหรับหลักสูตรที่สืบสานภูมิปัญญา รากเหง้าของชาวเชียงใหม่สู่ลูกหลาน เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างกัน ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: