คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มีนาคม 2566
**หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
-สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
-สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
-สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
-สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
**หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
-สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
**หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fit.ssru.ac.th/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,