ขอแสดงความยินดี! ศิษย์เก่าวิศวกรรมไฟฟ้า SPU ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรี กิจบัญชา ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU รหัสประจำตัวนักศึกษา 32312007 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอชื่นชมในความรู้ความสามารถและความเพียรพยายามในการปฎิบ้ติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมจนประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ พร้อมทั้งได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางสถาบันอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: