OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมมอบเงินสร้างศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูฯ และกิจกรรม TAB RUN FOR THE BLIND 2023

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมรัฐ กุลจารุโอภาส Senior Vice President Marketing เผยว่า ตามที่บริษัทได้เดินหน้านโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ “Sustainable with Love หรือ รักคือพลังสร้างความยั่งยืน” ประกอบด้วย 3 แกนหลักคือ Health, Wealth และ World โดยในด้าน World คือ การร่วมดูแลโลกและสังคมตามแนวทาง ESG ซึ่งบริษัทได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร สมาคม และชุมชนต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เสมอภาค มีชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุข ล่าสุด OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ให้การสนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ด้วยการร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอด เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการเสริมสร้างพลังให้คนตาบอดในทุกมิติ ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพคนตาบอดลดช่องว่างต่างๆ ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ โอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “TAB RUN FOR THE BLIND 2023” จัดขึ้นเมื่อ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม 8 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างเจตคติเชิงบวกและความเข้าใจที่ถูกต้องของคนในสังคมเกี่ยวกับคนตาบอดอีกด้วย และที่สำคัญยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ใช้ระดมทุนสร้างศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ในที่สุด โดยภายในงาน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกให้กับผู้ชนะการแข่งขัน เปิดบูธสนับสนุนน้ำดื่ม และมอบบริการสุดพิเศษ OCEAN LIFE SAVER บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับนักวิ่งที่สนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือโรคประจำตัวกำเริบ ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือจะสามารถ Scan QR Code ที่ติดไว้ในอุปกรณ์ใกล้ตัวผู้ป่วย และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้องทันท่วงที สนใจสามารถดูรายละเอียด OCEAN LIFE SAVER เพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3jTTUE3

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เป็นองค์กรที่คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร Diversity and Inclusion (D&I) ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีความมั่นคงในชีวิต โดยใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ส่งผลให้ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดีเด่น จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีที่ผ่านมา

ร่วมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: