โรงพยาบาลลานนา เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม

โรงพยาบาลลานนา เยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องพัก, วอร์ดเด็ก, แผนกสูติ-นารีเวชกรรม และคลินิกเด็กแรกเกิด ณ โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม นพ. วัชระ สนธิชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด , นพ. ณัฐพล สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม คุณปิลันธนา ท่าช้าง รองผู้อำนวยการการพยาบาลส่วนหน้า ให้การต้อนรับ ทีมหัวหน้าแผนก คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด , คุณจุฆามาศ ยะรินทร์ หัวหน้าแผนกแผนกสูติ-นารีเวชกรรม และ OPD ผู้ป่วยเด็ก , คุณวรรณพร โปร่งจิต หัวหน้าแผนกห้องคลอดทารก-แรกเกิด , และทีมเจ้าหน้าที่ จาก โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมชม ดูงานโครงการ มหัศจรรย์ 1000 วันแรกพร้อมทั้งได้ฟังบรรยายถึงโครงการฯ โดย พญ. ปิยธิดา จงรักษ์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิด และปริกำเนิด และเข้าชมห้องพัก , วอร์ดเด็ก , แผนกสูติ-นารีเวชกรรม และคลินิกเด็กแรกเกิด พร้อมทั้งศึกษาดูงาน การบริหารจัดการดูแลคุณแม่และทารกแรงเกิด เพื่อนำไปพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลต่อไป..

แผนกฝากครรภ์ ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลลานนา เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -20.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร C โทร. 052-134777

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,