โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลหลัก ในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกทุกฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ นำโดย นายแพทย์พลเลิศ พันธุ์ธนากุล และอาจารย์กฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมทั้ง นางสาวประพิศ ไพยารมณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ, นางสาวรุ่งรัตน์ พงษ์ชมภู นักวิชาการประกันสังคม 4 ทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล ระบบเวชระเบียนผู้ป่วย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยลงตรวจพื้นที่หน้างานทุกแผนก และบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาล รวมทั้งดูระบบด้านการให้บริการของโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2566 เพื่อควบคุมการบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม โดยครั้งนี้ทีมผู้ตรวจฯ ยังให้คำปรึกษาเรื่องการให้บริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อโรงพยาบาลลานนาจะสามารถเข้าเป็นโรงพยาบาลในดวงใจของผู้ประกันตนที่ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลลานนาเป็นสถานพยาบาลหลัก มากเป็นอันดับ 1 ของ จังหวัดเชียงใหม่แล้วจึงจำเป็นจะต้องรักษามาตรฐานในการให้บริการ และปรับปรุงพัฒนาอยู่อย่างเสมอ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่มากขึ้นในทุก ๆ ปี

เปลี่ยนสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง 3 ช่องทางดังนี้
1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
2. ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
3. Applications : SSO Connect

สอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
Call Center 1506 หรือ www.sso.go.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,