โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริหารทางการแพทย์สำหรับประชาชนในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ซึ่งพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง โดยมี นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และมีนายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ และนายทวิช แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตองเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลสันป่าตอง เป็นโรงพยาบาลขนาด 130 เตียง รองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลใน 7 อำเภอข้างเคียงซึ่งไม่สามารถเข้าใช้โรงพยาบาลในพื้นที่ได้ โรงพยาบาลแห่งนี้ได้ให้การรักษาโรคปอด เช่น โรคโควิด-19 เป็นต้น แต่โรงพยาบาลยังคงมีปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือจำเป็นในการตรวจรักษา และเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ทำให้เมื่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินให้การรักษาด้วยการปั๊มและฟื้นคืนชีพแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อร้ายแรง ทำให้กลายเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลสันป่าตองเป็นงบประมาณมูลค่า 2,918,000 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาระบบการบริหารทางการแพทย์สำหรับประชาชนในท้องถิ่นและป้องกันรักษาสุขภาพเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,