เปิดวาร์ป อาจารย์สาวสุดสวยมากความสามารถ ตัวจริงด้าน Interior Design สู่ “นักปั้นเด็ก” สถาปัตย์ SPU

วันนี้จะขอนำทุกท่านไปเปิดวาร์ปกับบ อาจารย์สาวสุดสวยมากความสามารถ “อาจารย์นัท” หรือ ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงได้รับฉายาว่า “นักปั้นเด็ก”

สอนให้ #DEKสถาปัตย์ เป็นนักออกแบบที่ดี

อ.นัท : ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำ ได้ทำงานด้าน Interior Design ออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัย ร้านอาหาร สำนักงาน รวมไปถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบเว็บไซต์ Logo และงานกราฟิกต่างๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สายวิชาชีพก็ยังแบ่งเวลาไปทำงานออกแบบอยู่บ้าง โดยจัดเวลาไม่ให้กระทบกับงานสอน และงานบริหารที่เป็นงานหลัก เพราะการจะสอนนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักออกแบบที่ดีได้ อาจารย์ก็ควรพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่กันไปด้วย ต้องอัพเดทความรู้และแนวโน้มของการออกแบบให้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงเรื่องของวัสดุ และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง และนวัตกรรมใหม่ๆ

ตัวจริงด้านงานเต็กสู่ฉายา นักปั้น ประจำคณะ
อ.นัท : เรามีความเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้ ทำให้เข้าใจเด็กๆ ที่มีพื้นฐานติดตัวมาแตกต่างกัน บางคนมีพรสวรรค์ แต่บางคนต้องใช้พรแสวง ดังนั้นเวลาสอนนักศึกษาจึงไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าจะดูแลเพียงเด็กเก่ง แต่อาจารย์จะเป็นโค้ชแนะแนวทางให้กับนักศึกษาแต่ละคนพัฒนาไปในแบบที่เค้าเป็น สามารถปั้นนักศึกษาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในระดับท็อปของห้อง หรือเด็กที่อยู่หลังห้องมาตลอด ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกัน ด้วยการผลักดันนักศึกษาร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้พบกับตัวจริงในสายงานออกแบบ ที่สำคัญคือ การเดินออกจากเซฟโซนของตนเอง การแข่งขัน ความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ ทำให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้เร็วมากขึ้น ลูกศิษย์ของเราส่วนใหญ่จึงมีงานทำ หลังจากการประกวดแบบ หรือถูกทาบทามให้เข้าทำงานไว้ก่อนจบการศึกษาเลยค่ะ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
อ.นัท : รางวัลจากงาน Nippon paint Young Designer Awards การแข่งขันประกวดแบบในระดับนานาชาติกับอีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาของเราได้เข้าประกวดในระดับประเทศก่อน จนได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยบินไปประกวดถึงต่างแดนส่วนตัวอาจารย์เองก็ได้รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษายอดเยี่ยม เรียกว่าปีนั้น เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยอาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ช ช่วยกันวางแผนและเตรียมงานนอกเหนือจากเวลาเรียน ให้กำลังใจกันตลอดระยะเวลา 2 เดือน ก่อนเดินทางไปแข่งขัน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัล Honorary Mention Winner เป็นรางวัลที่อาจารย์ภูมิใจมากกับความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ไม่เพียงแต่การสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โมเดลการเรียน #Dekเต็ก SPU
อ.นัท : คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU มีการเรียนการสอน 2 แบบ คือ เรียนตามแผนการเรียนปกติที่จะมีตารางเรียนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ กับ การเรียนแบบ Block ที่จะเรียนทีละรายวิชาไม่ต้องสลับไปเรียนวิชาอื่น และเมื่อจบรายวิชาที่หนึ่งก็จะต่อด้วยรายวิชาที่ 2 ที่เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาในภาคการศึกษาเข้าด้วยกัน ทำให้มีเนื้อหาทฤษฎีและการปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันไป ลดภาระงานทั้งในชั้นเรียน และการบ้าน ทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สกิลที่นักศึกษาจะได้ไปแบบจุกๆ พร้อมลุยงานจริง!

อ.นัท : สำหรับการเรียนสาขาวิชาการออกแบบภายใน ใช้เวลาเรียน 4 ปี โดย ชั้นปีที่ 1 เป็นการปูพื้นฐานด้านการออกแบบภายใน องค์ประกอบศิลปะ และเครื่องมีอที่จะช่วยในการนำเสนองานอย่างง่าย เมื่อจบปี 1 จะสามารถทำ Presentation เพื่อการนำเสนอ และออกแบบภายในที่พักอาศัยได้
ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถออกแบบภายในอาคารสาธารณะขนาดเล็กได้ โดยมี Skill ในการใช้เครื่องมือเพื่อการนำเสนองานที่หลากหลายมากขึ้น เข้าใจในเรื่องของโครงสร้างและวัสดุตกแต่งภายใน
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะสามารถออกแบบภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม สปา Co-working space รวมถึงงานออกแบบนิทรรศการได้ มี Skill ในการออกแบบและนำเสนองานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้ระหว่างที่เรียนในชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 นักศึกษาหลายคนก็สามารถใช้เวลาว่างระหว่างเรียนในการรับงานนอก เช่น งานตกแต่งห้องในคอนโดมีเนียม งานออกแบบร้านกาแฟ งานจัดพร๊อบร้านอาหาร งานออกแบบงานกราฟิก หรือแม้กระทั่งงานทำคลิปวีดีโอ งานตัดต่อได้ เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

ชั้นปีที่ 4 เป็นช่วงของการทำ Thesis หรือศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน นักศึกษาสามารถเลือกโครงการในแนวทางที่ชอบ ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล มีกระบวนการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนและสร้างแนวคิดในการออกแบบที่สร้างสรรค์ได้ พร้อมที่จะจบออกไปทำงานออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างมืออาชีพ

ฝากถึงนักศึกษา “รุ่นใหม่”
อ.นัท : การเรียนสถาปัตย์ไม่ใช่เรื่องยากเลย ขอแค่มีความชอบ มีความตั้งใจ ที่คณะเราจะมีโครงการติวความถนัดให้กับน้องๆ ม.ปลาย ในช่วงก่อนเข้ามาเรียน และเมื่อเข้ามาเรียนแล้ว เราก็จะมีโครงการติวความรู้ในช่วงก่อนเปิดเทอมเพื่อปรับพื้นฐานการวาดเส้น และให้ความรู้ด้านการออกแบบเบื้องต้น ซึ่งจะมีอาจารย์ และรุ่นพี่ดูแลอย่างใกล้ชิด และถ้าอยากเพิ่มเติมความรู้ในด้านไหน ก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลา น้องๆ คนไหนสนใจมาค่อยๆ เรียนรู้ที่ SPU ไปด้วยกันนะคะ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: