วว. /บริษัทฝาจีบฯ จัดอบรมนวัตกรรมการคัดแยกขยะและสร้างมูลค่าเพิ่ม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) ร่วมกับบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมเรื่อง นวัตกรรมการคัดแยกขยะและสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในโรงงาน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ บริษัท ฝาจีบฯ จังหวัดปทุมธานี

 

โอกาสนี้ นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศนพ. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย บรรยายเรื่อง การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการคัดแยกประเภทขยะพลาสติกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งจัดกิจกรรม work shop ด้านการผลิตจานรองแก้วจากขยะพลาสติกและการผลิตบล็อกปูพื้นจากขยะพลาสติกและของเหลือทิ้ง

 

ทั้งนี้ วว.และบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ปัจจุบันบริษัทฝาจีบฯ มุ่งเน้นเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายด้าน Innovative Products นอกเหนือจากฝาปิดผนึกที่มีคุณภาพชั้นนำ ซึ่ง วว. สามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนาทดสอบต่างๆ มีหลายโครงการของบริษัทที่ได้นำชิ้นส่วนมาให้ วว. ช่วยสรรหาวัสดุที่มีความทนทาน ไม่เกิดเขม่า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: