วว. จัดอบรมหลักสูตร PACKAGING PROFESSIONAL

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “PACKAGING PROFESSIONAL” เพื่อก้าวสู่การทำงานด้านบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น **รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเนื้อหาการอบรมที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ ดังนี้
– Principle of Packaging for Consumer Products
– Paper Packaging
– Flexible Packaging
– Rigid Plastic Packaging and Labels
– Metal and Glass Packaging
– Logistics & Packaging
– Packaging Design
– Packaging Printing
– Packaging Innovation Trends
– Sustainable Packaging Trends and Eco-Design
– Shelf Life Study of Packaged Food
– Food Contact Material Regulation
– Packaging Properties and Testing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. (บุญเรือน ขาวพร / ญาณิศา สบเสถียร) โทรศัพท์ 0 2579 1121-30 ต่อ 3208 , 086 546 6114 โทรสาร 0 2579 7573 E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: