ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด MOU มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัญชียุคใหม่

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (มหาชน) โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU กับ นายกฤษฎา ชุตินธร กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด และนางสาวณัฎ ศรีวรกุล ผู้จัดการฝ่ายหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับนักศึกษา ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU กล่าวว่า สำหรับการ MOU ร่วมกับ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ในครั้งนื้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และร่วมมือในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพบัญชี ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ยังสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาคณะบัญชีพร้อมทั้งแนะนำการใช้งานโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบริหารจัดการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาบัญชี SPU มีความพร้อมสำหรับการทำงาน เป็นบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ในการปฎิบัติงานตรงตามความต้องการของตลาดงานต่อไป.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: