ปาฐกถา “ชีวิตคือการวิจัย และ คิดนอกกรอบ” โดย ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วว.

ในโอกาสที่ ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin ได้ให้เกียรติปาฐกถาเรื่อง “ชีวิตคือวิจัย และคิดนอกกรอบ” ซึ่งมีข้อคิด ข้อชี้แนะ ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

“…การที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้น สิ่งสำคัญหนึ่งคือการวางแผน ต้องคิดนอกกรอบ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงยุทธศาสตร์และมีการทำวิจัย ทำงานเสมือนยุคผู้บุกเบิกองค์กร เป็นผู้บุกเบิกรุ่นที่สอง ไม่ใช่ทำงานเหมือนได้รับดอกผลจากผู้ที่บุกเบิก ต้องทำงานแบบทุ่มเทและด้วยความพร้อม ต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดเดิมๆ ให้มีความยืดหยุ่น ซึ่งจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดสิ่งใหม่ ขอให้พยายามทำให้ดีที่สุด เพราะชีวิตคือโอกาส ชีวิตคือวิจัย และคิดนอกกรอบ…” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวในช่วงหนึ่งของการบรรยายฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,