ชมรมอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม ม.ศรีปทุม รวมพลังจิตอาสาฟื้นฟูธรรมชาติ สร้างโป่งเทียมและยิงเมล็ดพันธุ์

รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ SPU รวมพลังจิตอาสาทำความดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ กว่า 65 คน คน ร่วมทำกิจกรรม SRIPAHUM USR โครงการฟื้นฟูธรรมชาติ ด้วยการลงพื้นที่ ปลูกป่า สร้างโป่งเทียมและยิงเมล็ดพันธุ์ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า เพิ่มแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่า ณ ศูนย์รักษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์วัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนจากสถานที่จริง เรียนรู้การส่องดูนกจากแหล่งธรรมชาติ พร้อมทั้งเรียนรู้กิจกรรมการทำเมล็ดพันธ์ป่าไม้เพื่อนำไปยิงขยายพันธุ์ ต่อด้วยการลงมือปลูกป่าไม้ธรรมชาติด้วยวิธีการยิงเมล็ดพันธ์ เพื่อขยายพันธ์ป่าไม้.เพิ่มความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: