Thank You Party The Greatest Moment 2022

สวยงามที่สุดสำหรับงาน Thank You Party ของ หมอหญิงคลินิกเวชกรรม ในบรรยากาศอันแสนอบอุ่น เพราะเราเป็นมากกว่าครอบครัว ที่จัดไปเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ Cross Chiang Mai Riverside

ภายในงานพบกับเทรนการดูแลสุขภาพปี 2023 ที่คํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคนไข้แล้ว หมอหญิงคลินิกยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พร้อมให้บริการในแบบ “Magenta Verse Beauty and Health Trend 2023” แบบฉบับของหมอหญิง รวมถึงทิศทางการเติบโตของ หมอหญิงคลินิก และ Product ใหม่ เพื่อความงาม ของรูปร่าง และสุขภาพที่ดีตลอดกาล

โดยการจัดงานนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับลูกค้า และคนไข้ของหมอหญิงคลินิกทุกท่าน พร้อมร่วม ประมูลผลิตภัณฑ์ภายในงานเพื่อซื้อเครื่องฟอกไตและเครื่องช่วยหายใจบริจาคให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งได้เงินบริจาคสูงถึง 1,000,000 บาท (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)พร้อมชมการแสดงจากศิลปินชื่อดัง “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์” ที่มาร่วมสร้างสีสันให้ภายในงาน

 

ศูนย์ความงาม สุขภาพ และชะลอวัยหมอหญิงคลินิก Morying Clinic Aesthetic & Wellness Center ผู้นํานวัตกรรม ความงาม ผิวพรรณ การดูแลเรือนร่าง สัดส่วน และสุขภาพชะลอวัย ที่ได้รับการยกยองให้เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ ใส่ใจในการรักษา และบริการแบบเฉพาะบุคคล ด้วยความชํานาญจาก ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการรักษาและฟื้นฟู ทั้งผิวพรรณ ความงาม รูปร่าง สุขภาพ โดยไม่ผาตัด ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก มาตรฐานสากล และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานจากอเมริกา ยุโรป เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้มีคุณภาพ มาตรฐานสูง ผาน่ งานวิจัยรองรับจากองค์การอาหารและยาของอเมริกา ยุโรป และประเทศไทย ตลอดจนสถานที่ที่ให้บริการมีความ สะดวกสบาย สะอาดได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: